prog basicstamp

BASIC Stamp 1,2, 2e, 2x, 2p, 2p40

  
Ver. 2.5(R2)
18 Mbytes
descarga 1
     
     
  

prog spin

Editor Propeller

 
 
Windows v.1.2.6
 
20 Mbytes
descarga 1
     
     
  

prog sx

Editor SX -Key

    
 
 
Windows v3.2.3
7,4 Mbytes
descarga 1
     
     
        

prog oscilloscope

Parallax USB Oscilloscope

  
Windows
10 Mbytes
descarga 1
     
     
    

prog usbtoserial

Controladores Conversor USB a Serial v.2.10.00

  
Win. 98/XP/8/8.1
2,30 Mbytes
descarga 1
     
     
    

prog maceditor

Para BASIC Stamps,

    
Exclusivo para plataforma Mac
0,7 Mbytes
descarga 1
     
     
    

prog gui-bot

Para sistemas BASIC Stamp 2

  
 
Para Windows 5,1 Mbytes
descarga 1
     
     
    

prog calculofrres

Software de Calculo para Resistencias

    
Para Windows
575 kbytes
descarga 1
     
 
     
     

prog basicstamp1

Para BASIC Stamp D y 1

 
Para MS-Dos
14 kbytes
descarga 1
     
     
  

stamplot

Para BASIC Stamp D y 1

  
Para Windows
 1,6 Mbytes
descarga 1
     
     
  
linux-stamp
linux-stamp-text
Sitio para
desarrollo en
Linux.
  
descarga 1
   
     
  

stamplot

Para Arduino

  
Para Windows
2,9 Mbytes
descarga 1